Tietoa yrityksestä

Teleforum Oy

Toimintaamme on kuulunut yrityksen perustamisesta lähtien

 • Nyky- ja tarvetilan tutkimuksia

 • Neuvotteluja palveluiden tarjoajien kanssa Asiakkaillemme sopivista puhe- ja tietoliikenneratkaisuista

 • Toimenpide-ehdotusten ja kilpailutustulosten raportointia

 • Muutosprosessien projektin johtamista

 • Jatkuvien palveluiden palvelupäällikön työtehtäviä

   

Yhdistävänä tekijänä erilaisissa toisistaan hyvinkin poikkeavissa projekteissa on aina selkeys. Kaikki projektin vaiheet käydään Asiakkaan kanssa lävitse, dokumentoidaan ja lopuksi raportoidaan. Erityistä kiitosta olemmekin saaneet asiakkailtamme juuri raporttien selkeydestä sekä siitä, että sovitut asiat tehdään sovitun mukaisesti sovitussa aikataulussa.

Teleforum Oy:n liikeidea on saattaa Teleforum Oy:n Asiakkaille laadukkaita todellisten tarpeiden mukaisia puhe- ja tietoliikenneratkaisuja oikeanmukaiseen edulliseen hintaan.

Miksi valita

Teleforum Oy?

Kokemus ja riippumattomuus

Osaaminen kilpailutuksista ja projektien johtamisista vuodesta 1993 lähtien.
Täysin puolueeton palvelun tarjoajista riippumaton taho.
Tekninen osaaminen

Puhe- ja tietoliikennepalveluiden asiakaskohtaiset ratkaisut.Kilpailutuksen osaaminen

Kattavat lähtötiedot laadukkaan tarjouspyynnön laatimista varten sekä myöhemmin laadittavaa kustannus- ja palvelutason vertailua varten.
Vertailuissa huomioituna kaikki kustannus- ja palvelutekijät oikeellisina ja tarkoin eriteltyinä.
Päätöksenteon perusteeksi laadukas raportointi.

Projektin hallinta

Laadukas palveluiden käyttöönoton valvonta ja projektin johto
-Suomi
-Muut maat


Asiakaskunta

Yli 25 vuoden aikana olemme johtaneet lukuisia puhe- ja tietoliikenteen kilpailutuksia sekä käyttöönottoprojekteja. Asiakaskuntamme koostuu lähinnä suuryrityksistä, mutta palvelemme mielellämme myös PK-yrityksiä.

Arvostamme asiakkuuksiamme ja Asiakkaamme puolestaan arvostavat Teleforum Oy:n tiukkoja luottamuksellisuuteen liittyviä sisäisiä sääntöjä. Meillä on vaitiolovelvollisuus koskien Asiakkaittemme liiketoimintaa, jonka vuoksi emme mainitse asiakkaittemme nimiä julkisesti, ellei toisin ole sovittu. Tämän vuoksi emme myöskään julkaise muodikkaita referenssiluetteloita. Olemme kuitenkin sopineet eräiden Asiakkaittemme kanssa mahdollisuudesta käyttää heitä tarvittaessa referensseinä. Kerromme mielellämme henkilökohtaisesti lisää historiastamme, Asiakkaistamme ja tavastamme toimia.

Teleforum Oy:n

Palvelut

• Tavoitteiden määritys

• Sopimuskannan sekä kustannusrakenteen analysointi

• Teknisten järjestelmien analysointi

• Toimenpide-ehdotukset analysoinnin perusteella

• Neuvottelut palvelun tarjoajien kanssa Asiakkaan kanssa sovittujen toimenpiteiden osalta sekä tarjouspyyntöjen toimitus

• Tarjousten vastaanotto, niiden koostaminen sekä varmistaminen, että tarjoukset ovat vertailukelpoisia keskenään

• Tarjousten ja neuvotteluiden tulokset; Asiakkaalle luovutettava puolueeton raportti hinta-, palvelu- ja laatuvertailuineen sekä toimenpide-ehdotuksineen

• Sopimusten oikeellisuuden tarkistus

• Laskutuksen oikeellisuuden tarkistus

• Muutosprosessien hallinta

• Työtehtävien jako ja valvonta

• Raportointi

• Dokumentointi

• Riskien hallinta

• Palveluiden ja prosessien kehittäminen

• Työtehtävien edistymisen valvonta

• Dokumentointi

• Muut kuukausittaiset työtehtävät

Kustannus Analyysi Oy

Yhteistyökumppanit

Toimimme tiiviissä yhteistyössä Kustannus Analyysi Oy:n kanssa. Tämä yhteistyö on mahdollistanut toimintamme laajentumisen sekä aiempaa laajemman ja kattavamman asiakaskunnan.

Kustannus Analyysi Oy

Ota Yhteyttä!

Teleforum Oy

 • Puh: +358 9 270 90 270
 • Email: janne.seeskari(at)teleforum.fi
 • Käyntiosoite: Vellamonkatu 30 B, 00550 HELSINKI
 • Postiosoite: Hiirihaukankuja 11, 01150 SÖDERKULLA
partner2 copy
Toimitusjohtaja

Janne Seeskari

Puh: +358 400 930222