Rakennamme toimintamallin aina asiakaskohtaisesti. Toimintamallia suunniteltaessa lähtökohtanamme ovat aina asiakkaamme yksilölliset tarpeet ja yhdessä määritellyt projektin tavoitteet. Osa asiakkaistamme tavoittelee projektin avulla selviä kustannussäästöjä, osa palveluiden sekä asiakaspalvelun kehittämistä ja osa näiden yhteisvaikutusta.

Yhdistävänä tekijänä erilaisissa toisistaan joskus hyvinkin poikkeavissa projekteissa Teleforum Oy:llä on aina selkeys. Kaikki projektin vaiheet käydään asiakkaan kanssa lävitse, dokumentoidaan ja lopuksi raportoidaan. Erityistä kiitosta olemmekin saaneet asiakkailtamme juuri raporttien selkeydestä sekä projektien aikatauluista ja niiden pitävyydestä.

Projektin kulku on pääsääntöisesti seuraava:

  • projektin aloituksen yhteydessä tavoitteiden määritys
  • puhelin- ja tietoliikenteen sopimuskannan sekä kustannusrakenteen analysointi
  • teknisten järjestelmien analysointi
  • toimenpide-ehdotukset analysoinnin perusteella
  • neuvottelut palvelun tarjoajien kanssa asiakkaan kanssa sovittujen toimenpiteiden osalta sekä tarjouspyyntöjen toimitus
  • tarjousten vastaanotto, niiden koostaminen sekä varmistaminen, että tarjoukset ovat vertailukelpoisia keskenään
  • tarjousten ja suoritettujen neuvotteluiden perusteella asiakkaalle luovutettava puolueeton raportti hinta-, palvelu- ja laatuvertailuineen sekä toimenpide-ehdotuksineen
  • sopimusten oikeellisuuden tarkistus
  • laskutuksen oikeellisuuden tarkistus
Teleforum Oy, Vellamonkatu 30 B, 00550 Helsinki
+358 9 270 90 270    janne.seeskari@teleforum.fi